Свердловские единороссы участвуют в I этапе XV Съезда Партии (5-6.02.2016)

http://sverdlovsk.er.ru/photo/2016/2/5/sverdlovskie-edinorossy-uchastvuyut-v-i-etape-xv-sezda-partii-5022016/